جلسه ویدئو کنفرانس 1400/10/13

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:

در راستای هماهنگی و اقدام مؤثر و عملکرد بهینه فی مابین ستاد بنیاد و استانها در انجام بهتر امورات و مأموریتها جلسه مشترک ویدئو کنفرانس در محل سالن جلسات بنیاد، و باحضور مدیر عامل، معاونتها و مدیران ستادی و استانی در روز دوشنبه مورخ 13/10/1400 برگزار گردید.

جلسه با سخنان مدیر عامل محترم و تشکر از کلیه مدیران استانی و ستادی در راستای عملکرد مقبول حسابرسی و عملکرد سال 1399 بنیاد شروع گردید این جلسه که برای اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کلیه مدیران استانی و ستادی در محل سالن جلسات بنیاد تشکیل شد موارد ذیل مورد تاکید مدیر عامل محترم قرار گرفت.

– استانها نسبت به برنامه ریزی جهت ایجاد درآمد پایدار برای تأمین هزینه های جاری خود اقدام کنند استفاده صحیح از سرمایه های بنیاد در استان صورت نمی گیرد که می بایست در این خصوص و در استان بهینه سازی و تصمیم سازی از سطح استان صورت گرفته و در ستاد نهایی گردد.

– بنیاد استانها در طرح ها و پروژه های بنیاد در سایر استانها می توانند مشارکت و سرمایه گذاری نمایند و عواید حاصله از آن را در استان هزینه نمایند و به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

– محدودیتی در مبلغ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه ها در استان ­ها نداریم مدیران بنیاد استانها طرح ها و پروژه های مربوطه را با طرح های تو جیهی به معاونت برنامه ریزی توسعه اقتصادی ارائه نمایند.

– در هیچ دوره ای از بنیاد نسبت به خرید زمین و کارخانه به صورت مستقل و تحت مالکیت بنیاد اقدام ننموده که با تلاش و همت کلیه مدیران ستادی و استانی این امر در بنیاد صورت گرفته و زمین های اراک و دامغان در 90 و 70 هکتار خریداری تا در توسعه کشاورزی و دامپروری فعالیت و هم چنین خرید کارخانه تولید آب معدنی در شیراز که سود آوری ماهانه مناسبی برای بنیاد دارد.

در سال های گذشته و مدیریت قبلی پرونده های حقوقی بسیاری شکل گرفته که کماکان گریبانگیر بنیاد بوده ولی با مدیریت جدید و رویکرد های جدید معاونت حقوقی و با درایت و عملکرد این حوزه در حال حل و فصل پرونده های گذشته بوده و سعی شده که هیچ پرونده جدیدی تشکیل نگردد.

و در پایان پیشنهادی در جهت بهبود هر چه بهتر این گونه جلسات فی مابین ارائه گردید.

  نظرات