حادثه حریق در گاوداری بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان مرکزی

  • تاریخ انتشار : 2023/07/22
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

مهار آتش سوزی و جلوگیری از خسارات با حضور به موقع آتشنشانان اراک
/مهندس حسین سجده

اقدام به موقع آتشنشانان در اطفاء حریق قابل ستایش است.

حادثه حریق گاوداری باعث خسارات جزئی در قسمت انبار علوفه مجموعه شد.


 

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

– در حادثه حریق گاوداری بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان مرکزی شهرستان اراک با اقدام به موقع آتشنشانی باعث خسارات جزئی در انبار علوفه این مجموعه شد. این بنیاد وظیفه خود می داند از شهرداری و آتشنشانی شهر اراک به خاطر جلوگیری از گسترش این حریق تقدیر و تشکر بعمل آورد.

بدیهی است با بررسی جوانب موضوع، اقدامات تأمینی و اصلاحی مورد نیاز در دستور اقدامات مجموعه مدیریت بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور قرار خواهد گرفت.

  نظرات