دعوت به بازدید از نمایشگاه نهاد وقف

  • تاریخ انتشار : 2022/01/18
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور از کلیه همکاران، مدیران ، معاونتها و تمامی عزیزان دعوت به عمل می آید تا از نمایشگاه دستاورد های نهاد وقف و غرفه این بنیاد بازدید به عمل آورند. 

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور از کلیه همکاران، مدیران ، معاونتها و تمامی عزیزان دعوت به عمل می آید تا از نمایشگاه دستاورد های نهاد وقف و غرفه این بنیاد بازدید به عمل آورند.

۱۴۰۰/۷/۲۱
  نظرات