شرکت در مزایده عمومی فروش عرصه و اعیان ۳۰ واحد تجاری مجتمع تجاری تفریحی ستاره یزد

  • تاریخ انتشار : 1401/09/09
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش عرصه و اعیان ۳۰ واحد تجاری (به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل) واقع در: استان یزد – میدان آزادی – نبش خیابان فرخی – مجتمع تجاری تفریحی ستاره یزد  اقدام نماید:

 

ردیف

طبقه شماره واحد متراژ

مبلغ ضمانت نامه بانکی

۱

اول ۲۰۰۸ ۲۲.۷ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

اول ۲۰۱۶ ۲۵.۹

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

اول ۲۰۱۷ ۲۶.۸

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

اول ۲۰۴۳ ۲۴.۲

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

اول ۲۱۴۳ ۲۵.۵

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

اول ۲۱۶۰ ۱۶.۷

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷

اول ۲۱۶۷ ۱۴.۴

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸

اول ۲۱۸۲ ۱۷.۷

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹

اول ۲۱۸۴ ۱۴.۴

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

اول ۲۱۸۸ ۲۰.۳

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱

اول ۲۱۹۷ ۱۴.۱

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

اول ۲۲۵۱ ۱۸.۵ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳

اول ۲۲۵۲ ۱۶.۲

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴

اول ۲۲۵۴ ۱۸.۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

اول ۲۲۵۵ ۱۸.۱

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

اول ۲۲۵۸ ۱۴.۳

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷

اول ۲۲۵۹ ۱۸.۷

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸

اول ۲۲۸۹ ۲۳.۲

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹

اول ۲۳۱۴ ۱۹.۱

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

اول ۲۳۱۹ ۲۰.۸

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱

دوم ۳۰۰۰ ۱۸.۴

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲

دوم ۳۰۰۱ ۳۰.۳

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳

دوم ۳۰۱۳ ۲۳.۲

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴

دوم ۳۰۱۴ ۲۳

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵

دوم ۳۰۲۶ ۴۹.۱

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶

دوم ۳۰۲۸ ۳۱.۷

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷ دوم ۳۰۳۳ ۵۰

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق لینک download دریافت و برابر شرایط مندرج در اسناد فراخوان، اوراق مزایده را تکمیل و تا تاریخ صدرالذکر داخل پاکت درب بسته از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران. خیابان کریمخان زند. نرسیده به میدان ولیعصر (عج). کوچه شاهد. پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۹۴۶۳۵۵۱۳ بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ارسال نمایند لازم به ذکر است متقاضیان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که پاکات پیشنهادات را حداکثر تا تاریخ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به واحد دبیرخانه این بنیاد تحویل گردد.

متقاضیان می بایست مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را همزمان با ارسال اسناد فراخوان به بنیاد در قالب ضمانت نامه بانکی (داخل پاکت پیشنهاد) ارائه نمایند.

ضمناً شرایط مزایده و مشخصات دقیق مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های ۹-۸۸۸۹۰۰۰۶‏-۰۲۱ داخلی ۱۳۳ (آقای یوسفی) تماس حاصل فرمایند.

قسمت (صفحه اصلی بنیاد/همکاری با ما/ مناقصات و مزایدات) مدارک مورد نیاز بارگزاری شده است.

  نظرات