دومین نشست هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت نوین کشاورزی مانا

  • تاریخ انتشار : 2023/11/22
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

دومین نشست هیئت مدیره شرکت مانا با حضور اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. در این نشست مدیرعامل شرکت مانا گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمودند و در ادامه به امور مصوبات هیئت مدیره و همچنین تحویل و تحول بنیاد و شرکت مانا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان مصوب گردید جلسات مجمع شرکت بصورت منظم و مدون تشکیل شود.

 

  نظرات