بازدید از پروژه های استان مازندران

  • تاریخ انتشار : 2023/07/29
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

بازدید از پروژه استان مازندران/مهندس حسین سجده:

تعیین و تکلیف موضوعات می بایست سریعتر انجام گیرد.

بازدید از پروژه های بنیاد استان مازندران با حضور مدیرعامل بنیاد، معاون بهره وری سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر پروژه های بنیاد استان مازندران مورخ ۱۴۰۲/05/07 بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و موقوفات کشور

مهندس سجده به همراه مهندس بیگدلی طی سفر به استان مازندران، از پروژه های بنیاد بازدید بعمل آورده و نشست مشترکی با مسئولین سازمان اوقاف جهت تعامل بهتر در روند پروژه ها و همچنین بررسی و حل و فصل مشکلات سنواتی و جاری استان پرداختند.

 

  نظرات