جلسه ویدئو کنفرانس با استان فارس

  • تاریخ انتشار : 2023/08/16
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ویدئو کنفرانس بین مدیران ستادی بنیاد، مدیر پروژه های بنیاد استان فارس، سرمایه گذاران و شرکها جهت مشارکت در پروژه های استان برگزار گردید. این جلسه با راهبرد برنامه ریزی در حوزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ساختمانی و پیشبرد اهداف و وظایف بنیاد در سطح استان هدف گذاری گردیده بود.

 

بخشی از تصاویر جلسه

  نظرات