پروژه ساختمان پزشکان استان یزد

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه ساختمان پزشکان

موقعیت: یزد خیابان طالقانی

نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده

مشارکت کننده: شرکت فنی و مهندسی خاکریسه

سال شروع کار: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: اجرای سازه زیرزمین

تاریخ تحویل پروژه: بهار ۱۴۰۵

کاربری: تجاری – مطب پزشکان

مساحت پروژه: ۱۲۶۰۰ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات