پروژه طرقبه ای استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه طرقبه ای

موقعیت: مشهد طرقبه

نقش بنیاد: مالکیت – سرمایه گذاری

پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان

سال شروع کار: 1399

وضعیت پروژه: پایان کار

تاریخ تحویل پروژه: زمستان 1400

کاربری: تجاری – مسکونی

مساحت پروژه: 9600 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات