پروژه طرقبه ای استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه طرقبه ای

موقعیت: مشهد طرقبه

نقش بنیاد: مالکیت – سرمایه گذاری

پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان

سال شروع کار: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: پایان کار

تاریخ تحویل پروژه: زمستان ۱۴۰۰

کاربری: تجاری – مسکونی

مساحت پروژه: ۹۶۰۰ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات