پروژه پیمان 3 استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه پیمان 3

موقعیت: مشهد

نقش بنیاد: مدیر پیمان

پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان

سال شروع کار: 1399

وضعیت پروژه: تاسیسات برقی و مکانیکی توکار

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1402

کاربری: تجاری _ مسکونی

مساحت پروژه: 5000 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات