پروژه پیمان ۳ استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه پیمان ۳

موقعیت: مشهد

نقش بنیاد: مدیر پیمان

پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان

سال شروع کار: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: تاسیسات برقی و مکانیکی توکار

تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۲

کاربری: تجاری _ مسکونی

مساحت پروژه: ۵۰۰۰ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات