پروژه ۲۲ بهمن استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه ۲۲ بهمن

موقعیت: بندر عباس

نقش بنیاد: سرمایه گذار مستقیم

پیمانکار – مشارکت کننده: ___

سال شروع کار: ۱۳۹۳

وضعیت پروژه: پایان کاری

تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱

کاربری: تجاری – اداری

مساحت پروژه: ۳۵۲۰ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات