پروژه 60 واحدی بی بی خاور استان فارس

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه 160 واحدی بی بی خاور 

موقعیت: شیراز

نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده

پیمانکار: _

سال شروع کار: 1396

وضعیت پروژه: اتمام نازک کاری

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1401

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: 10615 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات