پروژه ۶۰ واحدی بی بی خاور استان فارس

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه ۱۶۰ واحدی بی بی خاور 

موقعیت: شیراز

نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده

پیمانکار: _

سال شروع کار: ۱۳۹۶

وضعیت پروژه: اتمام نازک کاری

تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: ۱۰۶۱۵ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات