اخبار مهم شرکت

تکریم و معارفه مدیر عاملین قدیم و جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

تکریم و معارفه مدیر عاملین قدیم و جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

نشست جلسه تکریم مهندس سهیل بیگدلی مدیرعامل سابق و معارفه مهندس حسین سجده مدیرعامل جدید بنیاد /دکتر محمدرضا اسمعیلی: این اتفاق باعث هم افزایی و ثبات در جایگاه بنیاد خواهد شد. در سالن اتاق جلسات بنیاد با حضور اعضاء هیئت امناء، معاونت ها و مدیران و پرسنل جلسه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ برگزار گردید. به گزارش […]

ادامه مطلب