اسناد مزایده واگذاری حق تملک اعیان در یک قطعه زمین از عرصه موقوفه کوثر اهل بیت شهرستان کرمانشاه (منقضی شده)

اسناد مرایده تملک اعیان قطعه زمین باغ نی کرمانشاه

 

 

بازگشت به متن خبر

 

  نظرات