شرکت در مزایده اعیان یک واحد مسکونی از پروژه موقوفه غفارزادگان شهرستان خوی (منقضی شده)

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری اعیان یک واحد مسکونی با مشخصات ذیل واقع در ذیل واقع در آذربایجان غربی – شهرستان خوی – خیابان طالقانی – کوچه امیر اقدام نماید:

‏- اعیان یک واحد مسکونی واقع در طبقه چهارم سمت شرقی  به متراژ تقریبی 66.27 متر مربع با ارائه ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به مبلغ 650.000.000ريال

لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا یکشنبه مورخ ۱۴02/06/26 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق لینک download دریافت و برابر شرایط مندرج در اسناد فراخوان، اوراق مزایده را تکمیل و تا تاریخ صدرالذکر داخل پاکت درب بسته از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران. خیابان کریمخان زند. نرسیده به میدان ولیعصر (عج). کوچه شاهد. پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۹۴۶۳۵۵۱۳ بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ارسال نمایند لازم به ذکر است متقاضیان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که پاکات پیشنهادات را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴02/06/26 به واحد دبیرخانه این بنیاد تحویل گردد.

متقاضیان می بایست مستند پرداخت مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را همزمان با ارسال اسناد فراخوان به بنیاد در قالب ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی پرداخت وجه (داخل پاکت پیشنهاد) ارائه نمایند.

ضمناً شرایط مزایده و مشخصات دقیق مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن همراه 09149819864 (آقای حبیبی) تماس حاصل فرمایند.

قسمت (صفحه اصلی بنیاد/همکاری با ما/ مناقصات و مزایدات) مدارک مورد نیاز بارگزاری شده است.

  نظرات