شرکت در مزایده واگذاری اعیان در ۲ قطعه زمین موقوفه قریه لهرامش شهرستان گلپایگان (منقضی شده)

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حق تملک اعیان خود در دو قطعه زمین از عرصه موقوفه  میرزا یحیی خان و میرزا محمد علی خان و میرزا ابراهیم به آدرس استان اصفهانشهرستان گلپایگان جاده خمین صحرای لهرامش به مشخصات ذیل اقدام نماید:

‏- حق تملک اعیان دو قطعه زمین جمعاًبه متراژ ۴۲۰۰۰ متر مربع (دارای حق آبه از چاه آب موقوفه به میزان ۹‏/۷ لیتر در ثانیه و به میزان ۲۰ ساعت سهم آبه از آب سد هر ۱۰ شبانه روز می باشد) با ارائه ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به مبلغ ۰۰۰‏/۰۰۰‏/۵۰۰‏/۴ریال

 

لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق لینک download دریافت و برابر شرایط مندرج در اسناد فراخوان، اوراق مزایده را تکمیل و تا تاریخ صدرالذکر داخل پاکت درب بسته از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران. خیابان کریمخان زند. نرسیده به میدان ولیعصر (عج). کوچه شاهد. پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۹۴۶۳۵۵۱۳ بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ارسال نمایند لازم به ذکر است متقاضیان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که پاکات پیشنهادات را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ به واحد دبیرخانه این بنیاد تحویل گردد.

متقاضیان می بایست مستند پرداخت مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را همزمان با ارسال اسناد فراخوان به بنیاد در قالب ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی پرداخت وجه (داخل پاکت پیشنهاد) ارائه نمایند.

ضمناً شرایط مزایده و مشخصات دقیق مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۱۵۴۶۶۸۲ (آقای شوندی) تماس حاصل فرمایند.

قسمت (صفحه اصلی بنیاد/همکاری با ما/ مناقصات و مزایدات) مدارک مورد نیاز بارگزاری شده است.

 

  نظرات