اسناد شرکت در مزایده عمومی فروش عرصه و اعیان ۳۰ واحد تجاری مجتمع تجاری تفریحی ستاره یزد (منقضی شده)

اسناد شرکت در مزایده

فرم ج

مشخصات

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات