باغ میر سعداله ایلخانی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

بزرگترین باغ موقوفه یکپارچه کشور به مساحت 360 هکتار در استان گلستان شامل درختان سیاه ریشه ( هلو، آلو و شلیل ) که سالانه بیش از 2 هزار تن انواع رقم‌های هلو، آلو و شلیل را تولید که بخشی در داخل و قسمی در خارج از کشور به فروش می‌رساند.

  نظرات