فاز اول مزرعه دام سبز دامغان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

در بخش کشاورزی در جهت تامین علوفه ی مورد نیاز واحد دامپروری گیاهان علوفه ای مختلف متناسب با جیره ی غذایی کشت شده است. با توجه به کمبود منابع آبی در استان، در راستای کاهش مصرف آب و بهبود کیفیت محصولات، تمامی اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری تحت فشار گردیده است.

همچنین با توجه به ضرورت اصلاح الگوی کشت گیاه علوفه ای سورگوم به طور آزمایشی در بهار ۱۴۰۱ کشت شده که نتایج قابل قبولی به دست آمده است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته کشت این گیاه در برنامه کشاورزی در سال آینده قرار گرفته است، همچنین این بنیاد جهت حفظ خاک منطقه دامغان از عواملی مانند فرسایش و بهبود شرایط تغذیه ای خاک و تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد دامپروری در پاییز ۱۴۰۱ شروع به مطالعه و بررسی های لازم جهت کشت ۱۰ هکتار گیاه خارشتر کرده است، در صورت اجرای این طرح در منطقه محصول بدست آمده از گیاه خارشتر علاوه بر ایجاد تنوع در جیره ی غذایی دام ها و کاهش هزینه ها، می توان گیاهان مازاد را در بازار به فروش رساند.

با عنایت به اینکه جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می گردد، تداوم تولید و استفاده صحیح ازفرآورده های آن حیاتی می باشد. بنابراین تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که علاوه بر امکان تداوم تولید، صیانت از جمعیت دامی کشور را بعنوان یک سرمایه ملی و استفاده بهینه از فرآورده های آن را میسر سازد.

پرورش گوسفند یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه دامپروری کشور و تولید گوشت قرمز است و از طرفی وارد شدن علم ژنتیک و اصلاح نژاد به این عرصه می تواند باعث افزایش تولید و بهره وری اقتصادی گردد. از طرفی انتخاب نژاد برای پرورش اقتصادی گوسفند و تولید گوشت قرمز دارای اهمیت است. با اینکه گوسفند دارای نژادهای بسیار گوناگونی است، اما موضوع پرورش گوسفند در هر منطقه‌ای متناسب با شرایط اقلیمی و همچنین نژاد موجود در آن منطقه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران حدود ۲۸ نژاد گوسفند بومی وجود دارد که هر کدام قابلیتهای منحصر به خود داشته و با زیستن در شرایط جغرافیایی متفاوت کشور تولیدات با ارزش و پایداری دارند. یکی از این نژادها نژاد لری بختیاری می باشد که با جمعیت حدود ۲ میلیون راس در دامنه های کوه های زاگرس پرورش داده می شود. گوسفند لری بختیاری یکی از گوسفندان سنگین وزن کشور بوده و گوشت تولیدی این نژاد مورد استقبال بخش عمده ای از جمعیت کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد. اما به دلیل عدم ورود علم اصلاح نژاد در این دام، میزان دوقلوزایی در نژاد لری بختیاری پایین است.

بنابراین بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با نظر افراد متخصص و اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران برای واحد گوسفنداری مزرعه دام سبز دامغان، با هدف انتقال ژن موثر بر افزایش چند قلوزایی گوسفند لری بختیاری برای افزایش زاد آوری، حفظ این نژاد در عرصه تولید گوشت قرمز و ایجاد سیستم های پرورشی پایدار تر و سود آوری بیشتر، اقدام به تهیه تعدادی دام لری بختیاری اصیل و دارای ژن دوقلوزایی (برولا) کرد. در برنامه ریزی در نظر گرفته شده و با استفاده از روشهای اصلاح نژادی و بهره گیری از ژنهای با اثر زیاد، طرحی برای افزایش بهره وری گوسفند لری بختیاری با حمایت بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و توان علمی افراد متخصص شروع شده است. در این طرح جهت انتقال ژن موثر بر افزایش زاداوری گوسفند لری بختیاری، میش های نژاد لری بختیاری با قوچهای حاوی ژن چندقلوزایی تلاقی داده شدند و با انجام روش های اصلاح نژادی و غربالگیری بره ها، بالغ بر ۳۰۰ راس دام تهیه شده است. به طوریکه دامهای ژن دار توان زاد آوری دو و یا بیشتر بره در هر زایمان را دارند. در حال حاضر تعداد ۶۵ راس شیشک حاوی ژن، تعداد ۸ راس شیشک نر حاوی ژن، تعداد ۴۰ راس بره حاوی ژن و تعداد حدود ۱۶۰ راس دام اصیل برای تولید نتاج بعدی این طرح توسط بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تهیه و به واحد گوسفنداری مزرعه دام سبز دامغان انتقال داده شد.

با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد جهت نیل به اهداف اصلی طرح و تولید یک نژاد پرتولید داخلی بیش از ۸۰ از مسیر تولید نژاد طی شده است و ادامه طرح با صرفه جویی زمانی حدود سه سال در دسترس می باشد. در صورت مهیا شدن هزینه های جاری طرح، با استفاده از دامهای تولید شده به سرعت می توان جمعیت پایه را به بیش از هزار راس رساند. در این صورت کشور عزیزمان ایران دارای یک نژاد منحصر به فرد (برند) برای فروش به بازارهای داخلی و صادرات خواهد شد.


 


 

 

  نظرات