پروژه بوستان استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه بوستان

موقعیت: قم میدان بسیج

نقش بنیاد: سرمایه گذار – مشارکت دهنده

مشارکت کننده: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

سال شروع کار: 1401

وضعیت پروژه: شروع عملیات

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1402

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: 1000 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات