پروژه 160 واحدی ساختمان بیدستان استان قزوین

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه ۱۶۰ واحدی بیدستان

موقعیت: قزوین

نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده

پیمانکار: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

سال شروع کار: 1391

وضعیت پروژه: پایان کار

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1400

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: 16296 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه

  نظرات