واحد کشت و صنعت مزرعه سبز دامغان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در جهت توسعه و ارتقاء کشاورزی در این بنیاد اقدام به راه اندازی کشت و صنعت به مساحت ۶۱ هکتار با نام مزرعه سبز دامغان در استان سمنان نموده است.

در حال حاضر الگوی کشت شده در این مجموعه شامل ۲ هکتار ذرت علوفه ای رقم سیمون، ۱۱ هکتار یونجه رقم همدانی و ۴هکتار جو رقم گوهران می باشد و باغات موجود شامل پسته ارقام شاهپسند و پیوندی حدود ۵ هکتار بوده است که در راستای بهبود عملکرد تمامی درختان اقدام به پیوند شده است. در راستای کاهش مصرف آب و بهبود کیفیت محصول اراضی موجود زیر کشت، تماما مجهز به سیستم نوین آبیاری تحت فشار گردیده است.

با توجه به شرایط کم آبی کشور و ضرورت اصلاح الگوی کشت در مناطق مختلف گیاه علوفه ای سورگوم رقم منصور به طور آزمایشی در بهار ۱۴۰۱ کشت شد که نتایج قابل قبولی به دست آمده و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته کشت این گیاه در برنامه کشاورزی در سال آینده قرار گرفته است، همچنین این بنیاد جهت حفظ خاک منطقه دامغان از عواملی مانند فرسایش و بهبود شرایط تغذیه ای خاک و تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد دامپروری در پاییز ۱۴۰۱ شروع به مطالعه و بررسی های لازم جهت کشت ۱۰ هکتار گیاه خارشتر کرده است، در صورت اجرای این طرح در منطقه محصول بدست آمده از گیاه خارشتر علاوه بر ایجاد تنوع در جیره ی غذایی دام ها و کاهش هزینه ها، می توان گیاهان مازاد را در بازار به فروش رساند.

 

 

  نظرات