اولین نتایج حاصل از اصلاح نژاد گوسفند بومی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


افزایش مصرف فرآورده های غذایی موجب شده است که روش های سنتی استحصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامپروری کارآیی خود را از دست دهند. از سوی دیگر نژادهای بومی ظرفیت‌های بسیار بالای ژنی دارند و قدرت تطابق و سازگاری آنها با محیطی که در آن زندگی می‌کنند بالاست، بنابراین کمتر از تنش های محیطی آسیب می بیند و مقاومتشان دربروز بیماری و آفات بسیار است، بنابراین خصوصیات اینگونه نژاد ها باعث می‌شود اصلاح و خالص سازی و پرورش نژادهای بومی عملکرد بهتری نسبت به مشابه وارداتی داشته باشد که می تواند باعث خودکفایی و عدم وابستگی در تامین مواد غذایی و دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی منطقه ای شود. از این رو بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با نظر افراد متخصص در واحد گوسفنداری مزرعه دام سبز دامغان، با هدف افزایش بهره وری گوسفند بومی لری بختیاری و با کار گیری روش های نوین اصلاح نژادی شروع به کار کرد که اولین نتایج حاصل در فروردین سال 1402 با زایش میش های انتخاب شده نسل اول و دارای ژن چند قلوزایی حاصل شد. میش های نسل اول و دارای ژن، زایش های دوقلو و سه قلو داشتند و بره های نسل دوم با درصد خونی 75 درصد که در برنامه های اصلاحی نقش کلیدی در گوسفندان بومی دارند، متولد شدند که این عدد در زایش های بعدی همین میش ها به عدد بالای 2 بره در هر زایش خواهد رسید.

 

تصاویر از زایش گوسفندان چند قلوزا

  نظرات