سالگرد تاسیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

معرفی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور/مهندس سجده

هدف ما کمک به عمران، توسعه و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی است.


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در تاریخ 1364/8/8 با شماره ثبت 2983 و به نام موسسه صندوق عمران موقوفات کشور با اهداف ذیل تاسیس و به ثبت رسیده است که در تاریخ 1389/8/19 به نام بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و با اهداف و استراتژی جدید تغییر نام داده است.
اهداف تعیین شده در اساسنامه بنیاد:
– کمک به عمـران، احیـاء، توسعـه، بازسـازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی و خیریه.
– انجام فعالیت در جهت تأمین نیاز موقوفات و اماکن مذهبی و موسسات خیريه و کسب درآمد برای تحقق اهداف قبل الذکر از طریق:
الف) مشاوره فنی و مالی، اداری، کارشناسی، ارائه خدمات مدیریت و پیمانکاری در امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی، و تأسیساتی.
ب) انجام و ساماندهی عملیات اعتباری از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر منابع ممکن.
ج) مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های تولید، صنعت، کشاورزی، دامپروری، شیلات، ساخت و ساز مسکن، احداث واحدهای تجاری و فعالیت های اداری، رفاهی، فرهنگی و غیره و ایجاد و تاسیس واحدها، موسسات و شرکت های موردنیاز.
سياست هاي کلان :
– شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه گذاری و استفاده از فرصت هاي اقتصادي موقوفات داراي قابليت سرمايه گذاري.
– برنامه ريزي جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، اجرا و…
– ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بنیاد در کليه ي عرصه های دارای توجیه اقتصادی.
– كنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها و موسسات اجرایی تابعه.
– بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت هاي تابعه و موسسات استاني.
– بهینه سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کارسپاری.
– اجرای پروژه ها با صرف هزینه های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمانبندی مصوب.

 

  نظرات