جلسه بررسی روند پروژه میگون

  • تاریخ انتشار : 2023/08/09
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

جلسه ای با حضور مدیرعامل بنیاد و معاونت ها و مدیران ستادی در اتاق سال جلسات بنیاد با موضوع بررسی روند پیگیری موضوعات پروژه میگون در مورخ 1402/05/18 برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و موقوفات کشور

در این نشست مهندس حسین سجده موضوعات حقوقی و فنی پروژه میگون را از معاونت ها و مدیران ستادی پیگیری نمود و خاطر نشان کرد عملکرد بنیاد در روند پروژه میگون می بایست بهتر شود و در همین راستا با افراد حاضر در جلسه به عملکرد، بررسی و اهداف بنیاد در رابطه با ایجاد شرایط بهتر واحدهای متعلق به بنیاد به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه مدیر پروژه میگون گزارشی نسبت به برنامه زمانبندی و اقدامات مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار مدیرعامل ارائه نمود.

 

 

بخشی از تصاویر جلسه

  نظرات